Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Integracja sensoryczna – diagnoza

Diagnoza SI polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Proces diagnostyczny odbywa się na 2 -3 spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem. Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części: wywiadu z rodzicem, kwestionariusza, prób klinicznych, testów i podsumowania. Rodzice dziecka przystępującego do diagnozy muszą przekazać terapeucie: szczegółowe informacje dotyczące rozwoju dziecka (od okresu płodowego), przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych, informacje dotyczące leczenia dziecka od wszystkich specjalistów. Po podsumowaniu diagnozy, terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka.

Integracja sensoryczna – terapia

Terapia polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb. 
Terapii SI potrzebują: dzieci z nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją), z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy, ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie, z niepełnosprawnością umysłową, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z ADHD, ADD, z autyzmem, z zespołem Downa, Aspergera, Turnera, z FAS, z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym);

© Centrum Rehabilitacji SENSUS. All rights reserved.
Wykonanie: yanah.info

na górę